Podstawowa Księga Znaku

to opis budowy logo i przykłady jak należy znak stosować dla prawidłowego używania. 
Bardzo rozbudowana księga Corporate Identity zawiera bardziej szczegółowe opracowania oraz konkretne projekty realizacyjne z użyciem logo i logotypu (www, samochody, reklama zewnętrzna itp).

Zasad w niej zawartych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku firmy. Podstawowa Księga Znakupowinna powstać wraz z projektem logo. W przypadku starego logo, powinno się księgę zaprojektować i również konsekwentnie stosować.

Nie ma obowiązku posiadania Księgi Znaku, jednak jej posiadanie i stosowanie bardzo ułatwia życie, a także nobilituje w kręgach biznesowych. W oparciu o Księgę łatwo stosować znak w sposób konsekwentny, jednorodny i prawidłowy, łatwo zweryfikować wykonane projekty czy druki.